شیر بوتان (ساقه پرسی) LPG

مشخصات فنی شیر بوتان (ساقه پرسی) LPG :

 • کد محصول: AF-106
 • ورودی شیر: m26.2×2
 • خروجی شیر: W22_14co
 • فشار تنظیم شده قسمت سوپاپ اطمینان: bar 0.5+-26
 • قابلیت مونتاژ : دو نوع فلکه آلومینیومی و برنجی
 • تست مقاومت به نشتی‌های داخلی و خارجی: بر روی 100% قطعات تولیدی

قسمت آزمون‌های آزمایشگاه:

طبق دستورات دفترچه استاندارد ملی ایران برای شیرهای نود بند دستی:

 • آزمون هیدرولیک: مقاومت به نشتی و مقاومت شیر پر فشار  45bar
 • آزمون مقاومت به گشتاور: برای ساقه شیر n/m 200 و برای فلکه 20 و 22 نیوتن بر متر
 • آزمون ضربه مستقیم: برای ساقه شیر
 • آزمون دوام: تست ۱۰۰۰۰ دور ، دور نخست ۳۰۰۰ دور، دور دوم
 • آزمون سرمادهی و گرمادهی: برای پیرکردن شیر در دماهای ۲۰درجه سانتی‌گراد و ۶۵ درجه سانتی‌گراد در ۵ روز
 • جنس مواد تولیدی شیر: برنجی
 • جنس فلکه آلومینیومی:  Lm2
فهرست
چه طور میتونم کمک‌تون کنم؟
ارسال