شیر بوتان فلکه برنجی (تو پیچ) LPG

مشخصات فنی شیر بوتان فلکه برنجی(تو پیچ) LPG  :

 •  کد محصول: AF-107.1
 • ابعاد ساقه شیر (دنده): NGT3/4-14
 •  ابعاد قسمت خروجی (ریگلاتور ): W22_14
 •  فشار تنظیم شده قسمت سوپاپ اطمینان: bar 0.5+-26
 •  نوع فلکه برنجی
 • تست مقاومت به نشتی‌های داخلی و خارجی: بررویی 100% قطعات تولیدی

 قسمت آزمون‌های آزمایشگاه: طبق دستورات دفترچه استاندارد ملی ایران :

 • آزمون هیدرولیک: مقاومت به نشتی و مقاومت شیر پر فشار  45bar
 • آزمون مقاومت به گشتاور: برای ساقه شیر n/m 200 و برای فلکه 20 و 22 نیوتن بر متر
 • آزمون ضربه مستقیم: برای ساقه شیر
 • آزمون دوام: تست ۱۰۰۰۰ دور ، دور اول و  ۳۰۰۰ دور، دور دوم
 • آزمون سرمادهی و گرمادهی: برای پیرکردن شیر در دماهای ۲۰درجه سانتی‌گراد و ۶۵ درجه سانتی‌گراد
 • جنس مواد تولیدی شیر: برنجی
 • استفاده از استانداردهای ISO 15995 و ISIRI 11350
فهرست
چه طور میتونم کمک‌تون کنم؟
ارسال