مشخصات فنی شیر عراقی  LPG :

 • کد محصول: AF-101
 • ورودی شیر: W28.8_14NGT مطابق با Din477
 • خروجی (ریگلاتور): اتصالات فشاری طبق استانداردEN1286
 • فشار تنظیم شده قسمت سوپاپ اطمینان: bar 0.5+-26   0.5+-26.0
 • تست مقاومت به نشتی‌های داخلی و خارجی: بر روی 100% قطعات تولیدی

در قسمت آزمایشگاه:

طبق دستورات دفترچه استاندارد ملی ایران برای شیرهای خود بند فشاری:

 • آزمون هیدرولیک: مقاومت به نشتی و مقاومت بدنه در فشار 45bar
 • آزمون مقاومت به گشتاور: برای ساقه شیر n/m 200
 • آزمون ضربه مستقیم: برای تست مقاومت ساقه شیر
 • آزمون دوام: تست ۱۰۰۰۰ بار باز و بسته شدن شیر و ۳۰۰۰ بار باز و بسته شدن شیر دوره دوم
 • آزمون سرمادهی و گرمادهی: برای پیرکردن شیر در دماهای 20-درجه سانتی‌گراد و ۶۵ درجه سانتی‌گراد در ۵ روز
 • جنس مواد تولیدی شیر: برنجی
 • پیروی از ISIRI11351 و ISO14245 و DIN477
فهرست
چه طور میتونم کمک‌تون کنم؟
ارسال