شیر پرسی فلکه آلومینیومی (روپیچ) LPG

مشخصات فنی شیر پرسی آلومینیومی(روپیچ) LPG :

 • کد محصول: AF-105.2
 • ابعاد ساقه شیر (دنده) : m26.2×2
 • ابعاد قسمت خروجی (ریگلاتور):  W20_14LH
 • فشار تنظیم شده قسمت سوپاپ اطمینان: bar 0.5+-26
 • نوع فلکه آلومینیومی
 • تست مقاومت به نشتی‌های داخلی و خارجی: بر روی ۱۰۰% قطعات تولیدی

قسمت آزمون‌های آزمایشگاه:

طبق دستورات دفترچه استاندارد ملی ایران :

  • آزمون هیدرولیک: مقاومت به نشتی و مقاومت شیر پر فشار 45bar
  • آزمون مقاومت به گشتاور:برای ساقه شیر n/m 200 و برای فلکه 20 و 22 نیوتن بر متر
  • آزمون ضربه مستقیم: برای قسمت ساقه شیر
  • آزمون دوام: تست ۱۰۰۰۰ دور ، دور اول ۳۰۰۰ دور، دور دوم
  • آزمون سرمادهی و گرمادهی: برای پیرکردن شیر در دماهای ۲۰درجه سانتی‌گراد و ۶۵ درجه سانتی‌گراد در ۵ روز
  • جنس مواد تولیدی شیر: برنجی
فهرست
چه طور میتونم کمک‌تون کنم؟
ارسال