نظرسنجی از مشتریان

در صورت درج مشخصات فردی و شرکتی، کلیه اطلاعات این فرم محرمانه تلقی شده و پاسخ به آن هیچ‌گونه تعهدی برای شما ایجاد نخواهد کرد و از آن صرفاً به منظور شناسائی نظرات و خواسته‌های مشتریان و تلاش برای فراهم کردن شرایط مطلوب‌تر برای ارتقاء رضایت آنان استفاده خواهد شد. لطفا انتقادات و پیشنهادات خود را ثبت کنید.