شیر ایرانگازی LPG

مشخصات فنی شیر ایرانگازی LPG

کد محصول: AF-110

ورودی شیر: W28.8_14NGT مطابق با Din477

خروجی (ریگلاتور): اتصالات فشاری طبق استانداردEN12165

فشار تنظیم شده قسمت سوپاپ اطمینان: bar 0.5+-26

تست مقاومت به نشتی‌های داخلی و خارجی: بر روی 100% قطعات تولیدی

طبق دستورات دفترچه استاندارد ملی ایران برای شیرهای خود بند فشاری:

  • آزمون هیدرولیک: مقاومت به نشتی و مقاومت بدنه در فشار 45bar
  • آزمون مقاومت به گشتاور: برای ساقه شیر n/m 200
  • آزمون ضربه مستقیم: برای تست مقاومت ساقه شیر
  • آزمون دوام: تست ۱۰۰۰۰ بار باز و بسته شدن شیر و ۳۰۰۰ بار باز و بسته شدن شیر دوره دوم
  • آزمون سرمادهی و گرمادهی: برای پیرکردن شیر در دماهای 20-درجه سانتی‌گراد و ۶۵ درجه سانتی‌گراد در ۵ روز

جنس مواد تولیدی شیر: برنجی

پیروی از ISIRI11351 و ISO14245 و   EN12165 , DIN477

فهرست
چه طور میتونم کمک‌تون کنم؟
ارسال