شیر فشاری عراقی جدید LPG

مشخصات فنی شیر عراقی جدید LPG

  • کد محصول: AF-111
  • ورودی شیر: W28.8_14NGT مطابق با Din477
  • خروجی (ریگلاتور): اتصالات فشاری طبق استاندارد EN1286
  • فشار تنظیم شده قسمت سوپاپ اطمینان: bar 0.5+-26
  • تست مقاومت به نشتی‌های داخلی و خارجی: بر روی 100% قطعات تولیدی

قسمت آزمون‌های آزمایشگاه:

طبق دستورات دفترچه استاندارد ملی ایران برای شیرهای خود بند فشاری:

  • آزمون هیدرولیک: مقاومت به نشتی و مقاومت بدنه در فشار 45bar
  • آزمون مقاومت به گشتاور: برای ساقه شیر n/m 200
  • آزمون ضربه مستقیم: برای تست مقاومت ساقه شیر
  • آزمون دوام: تست ۱۰۰۰۰ بار باز و بسته شدن شیر و ۳۰۰۰ بار باز و بسته شدن شیر دوره دوم
  • آزمون سرمادهی و گرمادهی: برای پیرکردن شیر در دماهای 20-درجه سانتی‌گراد و ۶۵ درجه سانتی‌گراد در ۵ روز

جنس مواد تولیدی شیر: برنجی

پیروی از ISIRI11351 و ISO14245 و   EN12165 , DIN477

فهرست
چه طور میتونم کمک‌تون کنم؟
ارسال