سیلندر گازمایع 11 کیلویی

کد محصول 150030000007 دسته بندی

توضیحات تکمیلی

وزن14 کیلوگرم
فشار تنظیم شده

17.5 بار

قطر سیلندر

300 میلی متر

ارتفاع سیلندر

600 میلی متر

ضخامت دیواره سیلندر

3 میلی متر

جنس ورق

SG255

ظرفیت گاز مایع

11 کیلوگرم

ظرفیت آب

27.9 لیتر