سیلندر گازمایع 16 کیلویی

کد محصول 150030000008 دسته بندی

توضیحات تکمیلی

وزن16.5 کیلوگرم
فشار تنظیم شده

17.5 بار

قطر سیلندر

318 میلی متر

ارتفاع سیلندر

648 میلی متر

ضخامت دیواره سیلندر

3.2 میلی متر

جنس ورق

SG255

ظرفیت آب

36.5 لیتر

ظرفیت گاز مایع

15 کیلوگرم