سیلندر گازمایع 2 کیلویی

کد محصول 150030000002 دسته بندی

توضیحات تکمیلی

وزن3.4 کیلوگرم
فشار تنظیم شده

17.5 بار

قطر سیلندر

210 میلی متر

ارتفاع سیلندر

260 میلی متر

ضخامت دیواره سیلندر

2 میلی متر

جنس ورق

SG255

ظرفیت گاز مایع

2 کیلوگرم

ظرفیت آب

4.6 لیتر