سیلندر گازمایع 22 کیلویی

کد محصول 150030000009 دسته بندی

توضیحات تکمیلی

وزن24.5 کیلوگرم
فشار تنظیم شده

17.5 بار

قطر سیلندر

300 میلی متر

ارتفاع سیلندر

1100 میلی متر

ضخامت دیواره سیلندر

3 میلی متر

جنس ورق

SG255

ظرفیت گاز مایع

22 کیلوگرم

ظرفیت آب

50 لیتر