سیلندر گازمایع 3 کیلویی

کد محصول 150030000003 دسته بندی

توضیحات تکمیلی

وزن4.1 کیلوگرم
فشار تنظیم شده

17.5 بار

قطر سیلندر

210 میلی متر

ارتفاع سیلندر

320 میلی متر

ضخامت دیواره سیلندر

2 میلی متر

جنس ورق

SG255

ظرفیت گاز مایع

3 کیلوگرم

ظرفیت آب

7 لیتر