سیلندر گازمایع 33 کیلویی

کد محصول 150030000010 دسته بندی

توضیحات تکمیلی

وزن27 کیلوگرم
فشار تنظیم شده

17.5 بار

قطر سیلندر

300 میلی متر

ارتفاع سیلندر

1170 میلی متر

ضخامت دیواره سیلندر

3 میلی متر

جنس ورق

SG255

ظرفیت آب

65 لیتر

ظرفیت گاز مایع

33 کیلوگرم