سیلندر گازمایع 5 کیلویی

کد محصول 150030000004 دسته بندی

توضیحات تکمیلی

وزن4.8 کیلوگرم
فشار تنظیم شده

17.5 بار

قطر سیلندر

210 میلی متر

ارتفاع سیلندر

390 میلی متر

ضخامت دیواره سیلندر

2 میلی متر

جنس ورق

SG255

ظرفیت گاز مایع

5 کیلو گرم

ظرفیت آب

9.3 لیتر