سیلندر گازمایع 50 کیلویی

کد محصول 150030000011 دسته بندی

توضیحات تکمیلی

وزن44 کیلوگرم
فشار تنظیم شده

17.5 بار

قطر سیلندر

375 میلی متر

ارتفاع سیلندر

1260 میلی متر

ضخامت دیواره سیلندر

3.5 میلی متر

جنس ورق

SG255

ظرفیت گاز مایع

50 کیلوگرم

ظرفیت آب

108 لیتر