سیلندر گازمایع 6 کیلویی

کد محصول 150030000005 دسته بندی

توضیحات تکمیلی

وزن8.4 کیلوگرم
فشار تنظیم شده

17.5 بار

قطر سیلندر

300 میلی متر

ارتفاع سیلندر

312 میلی متر

ضخامت دیواره سیلندر

2.3 میلی متر

جنس ورق

SG255

ظرفیت گاز مایع

6 کیلو گرم

ظرفیت آب

14.5 لیتر