سیلندر گازمایع 8 کیلویی

کد محصول 150030000006 دسته بندی

توضیحات تکمیلی

وزن9.5 کیلوگرم
فشار تنظیم شده

17.5 بار

قطر سیلندر

300 میلی متر

ارتفاع سیلندر

400 میلی متر

ضخامت دیواره سیلندر

2.3 میلی متر

جنس ورق

SG255

ظرفیت گاز مایع

8 کیلو گرم

ظرفیت آب

17.2 لیتر