شیر لیفتراکی توپیچ بوتانی دو پین فلکه برنجی

کد محصول 150011080036 دسته بندی

توضیحات تکمیلی

سایز سیلندر

11تا 25 کیلوگرم

ورودی

3.4-14NGT

جنس دسته

برنجی

خروجی

0.880-14NGT-LH

تست مقاومت به نشتی ها ی داخلی و خارجی

100%

فشار تنظیم شده سوپاپ اطمینان

1.3 ± 26بار