شیر لیفتراکی روپیچ پرسی دو پین فلکه برنجی

کد محصول 150011080037 دسته بندی

توضیحات تکمیلی

سایز سیلندر

11تا 25 کیلوگرم

ورودی

M26.2×2

جنس دسته

برنجی

خروجی

W20-14LH

تست مقاومت به نشتی ها ی داخلی و خارجی

100%

فشار تنظیم شده سوپاپ اطمینان

1.3 ± 26بار