شیر مسافرتی ساچمه ای

کد محصول 150011020006 دسته بندی

توضیحات تکمیلی

سایز سیلندر

1تا 8 کیلوگرم

ورودی

M22x1.25

خروجی

M16x1.5

تست مقاومت به نشتی ها ی داخلی و خارجی

100%

فشار تنظیم شده سوپاپ اطمینان

1.3 ± 26بار