شیر پیک نیکی 8 کیلویی با خروجی پرسی ( با محور بلند)

کد محصول 150011040013 دسته بندی

توضیحات تکمیلی

سایز سیلندر

8 کیلوگرم

ورودی

1.2-14NPT

جنس دسته

آلومینیوم

خروجی

W20-14LH

تست مقاومت به نشتی ها ی داخلی و خارجی

100%

فشار تنظیم شده سوپاپ اطمینان

1.4 – 28بار, 2.8 + 28بار