کلاهک عراقی دو مرحله ای

کد محصول 150011010004 دسته بندی

توضیحات تکمیلی

تست مقاومت به نشتی ها ی داخلی و خارجی

100%

خروجی

EN1286