شیر آلات برنجی

شیرآلات گازی

شیرآلات گازی شیرآلات گازی ابزارهای کنترل جریان گاز (گاز مایع، اکسیژن، گاز طبیعی و …) هستند که در کپسول‌های گازی، شبکه‌های لوله‌کشی در صنعت نفت و گاز، کپسول‌های اکسیژن و...