شیر فلکه چیست و انواع آن کدام اند؟

steel pipelines and cables

شیر فلکه یک ابزار پرکاربرد در صنعت است که برای قطع و وصل جریان سیال یا گاز درون لوله از آن استفاده می‌ شود. از کاربرد های دیگر شیر فلکه می‌ توان به موارد زیر اشاره نمود: تنظیم مقدار ورودی و خروجی سیال یا گاز در لوله، تنظیم فشار عبور سیال یا گاز و قطع […]