کلاهک عراقی تک مرحله ای

کد محصول 150011010002 دسته بندی

توضیحات تکمیلی

تست مقاومت به نشتی ها ی داخلی و خارجی

100%

خروجی

EN1286