شیر سیلندر عراقی چیست؟

شیرعراقی تک مرحله ای - آرمان اندیشه فولاد

شیر سیلندر ها یکی از پر کاربرد ترین تجهیزات در صنایع گاز به شمار می‌ روند. شیر کپسول عراقی نیز یکی از همین شیر سیلندر ها می‌ باشد. وظیفه اصلی شیر سیلندر ها، حفظ و نگهداری گاز مورد نظر می‌ باشد. این گاز می‌ تواند گاز مایع، اکسیژن، کربن دی اکسید و… باشد. تقریباً تمام […]