شیر لیفتراک چیست و آنچه باید درمورد شیر لیفتراک دانست!

شیر لیفتراکی

شیر لیفتراک بر اساس قوانین فیزیک پاسکال، مایع قابلیت فشرده شدن ندارد؛ از این رو زمانی که بر یک مایعی که در فضایی محصور شده فشار وارد شود این فشار در تمامی جهات چهار گانه پخش می شود؛ به این مسئله سیستم فشار هیدرولیک لیفتراک گفته می ­شود. نقش شیر لیفتراک به عنوان یک ابزار […]